W jaki sposób obliczyć parametr BMI?

Wskaźnik BMI pozwala na określenie, czy nasze proporcje masy ciała względem wzrostu są właściwe. Jak obliczyć BMI? Obliczenie tego wskaźnika jest niezwykle proste, trzeba jedynie zastosować się do ogólnego wzoru BMI. Warto jednak pamiętać, iż obliczenie BMI nie ma nic wspólnego z mierzeniem zawartości tłuszczu w organizmie! Pozwala jedynie na określenie, czy nie zagraża nam niedowaga, otyłość czy też nadwaga. Wskaźnik BMI oblicza się tak samo w przypadku kobiet i mężczyzn. W celu określenia własnego BMI należy swoją wagę w kilogramach podzielić przez wzrost liczony w metrach, podniesiony do kwadratu. Uzyskany wynik oznacza wartość wskaźnika BMI.

Jeśli natomiast chodzi o wskaźnik BMI u dzieci, to oblicza się go w taki sam sposób jak u dorosłych. Z tą różnicą, że po obliczeniu uzyskany wynik porównuje się z wynikami dzieci w podobnej grupie wiekowej. Z pewnością zaletą wskaźnika BMI jest jego prostota obliczenia. Należy jednak pamiętać o tym, że uzyskanego wyniku nie można w żaden sposób lekceważyć. Jeśli jest za mały lub za duży i wskazuje niedowagę lub otyłość niezbędna będzie wizyta u odpowiedniego lekarza, który powie co mamy dalej robić i być może zaproponuje odpowiednie leczenie. W sieci internetowej znajduje się wiele kalkulatorów BMI, które znacznie ułatwią obliczanie wyniku, dzięki czemu od razu będziemy wiedzieć w jakiej sytuacji się znajdujemy.